Minoru Miki: Marimba Spiritual (část)

Legendární Marimba Spiritual (1983) japonského skladatele Minoru Miki (1930–2011) je napsán pro sólovou marimbu a tři hráče na bicí nástroje a patří k nejhranějším skladbám perkusionistického repertoáru. Soubor OK Percussion Duo se při nastudování inspiroval verzí Safri Dua, která je napsána pro totožný part marimby a jednoho hráče bicích nástrojů, s partem zredukovaným ze všech tří původních hlasů. Nakonec jsme zvolili mnohem náročnější postup – zachovali jsme originální znění, což pro jediného hráče bicích, za občasné výpomoci marimbisty, znamená interpretaci kompletních tří partů současně. Původní vyznění pro sólistu na marimbu a tři doprovázející perkusionisty se tím mění na dialog dvou zcela rovnocenných subjektů.

František Emmert Inno Chana (generální zkouška na premiéru – s autorem) – věnováno duu

Jednou ze skladeb vzniklých z iniciativy dua je komorní oratorium Inno Chana (2012) autora Františka Gregora Emmerta (*1940). Inspiraci skladatel získal ve Starém zákoně (Samuelova kniha). Do sedmi částí je v různých kombinacích obsazeno 21 nástrojů, přičemž centrálním bodem je čtyřruční marimba.

Pavel Blatný: Uno pezzo per due (část) – věnováno duu

Pavel Blatný (1931) je nejvýznamnějším českým představitelem tzv. Třetího proudu v hudbě. Jeho kompoziční činnost mu v 60. letech několikrát vynesla umístění na předních příčkách v hodnocení prestižního amerického časopisu Downbeat a v roce 1969 získal druhou cenu v anketě Evropské jazzové federace.

Ve skladbě Uno pezzo per due (2010) výrazně použil jazzovou bicí soupravu a jako kompoziční prvky série a improvizaci, tedy typické atributy Třetího proudu.