Martin_Oprsal

Martin Opršál

Po studiích na konzervatoři, během nichž se stal členem Filharmonie Brno, Mezinárodního orchestru Gustava Mahlera a Orchestru Evropské unie (spolupráce s dirigentem Claudio Abbadem), dále studoval na Janáčkově akademii múzických umění, kde nyní působí pedagogicky jako profesor v oboru melodických bicích nástrojů a komorní hry a je vedoucím katedry bicích nástrojů. Byl jedním ze zakládajících členů Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA a zvítězil s ním v mezinárodní soutěži bicích orchestrů v Nizozemsku.

Jeho hudební prioritou je hra na marimbu. Cílevědomě uvádí na svých sólových koncertech v českých nebo světových premiérách skladby napsané pro tento nástroj. Vede semináře o interpretaci soudobé hudby pro marimbu a je zván do porot interpretačních soutěží. Je vyhledávaným interpretem soudobé komorní hudby. Spolupracuje také na multižánrových projektech; mimo jiné se podílel na dvou CD Ivy Bittové či na nahrávce symfonie Stories of the Danube jazzové legendy Joe Zawinula.

Martin Opršál účinkoval sólově či v ansámblech na řadě koncertů a hudebních festivalů v zemích střední a západní Evropy, v Japonsku a Koreji. Natočil a vydal CD Reverberations se sólovou a komorní hudbou pro marimbu.